top of page
bgImage

ØKOLOGI GENNEM 35 ÅR

Skyttes Gartneri ApS

KORT HISTORIE OM VÅR GÅRD

På Skyttes gartneri har vi beskæftiget os med økologisk jordbrug i mere end 35 år. Gartneriet startede i 1982 i Dømmestrup på Fyn. Her ligger gartneriet stadig idag og drives stadig udfra de samme visioner og idealer som vi startede med dengang – nemlig at den naturlige dyrkningsmetode skaber det bedste grundlag for vores grøntsager og naturen omkring os.

Skyttes Gartneri blev i 2012 til et anpartsselskab hvor nu 3 unge gartnere, Bjarke, Adrian og Kinga over en 5 årig periode vil overtage gartneriet og produktionen efter Lars Skytte / grundlægger Skyttes Gartneri i 1982/

bgImage

We Farm Organically

TO BUILD HEALTHY & BALANCED ECOSYSTEMS


bottom of page